ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ

(ਸਫੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

•ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੰਮੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ!!!

•ਉਮੀਦ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਭਟਕਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ‘ਰੂਹਾਂ’

•ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ…ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ!

•ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ

•ਪਹਿਲ

•ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ 1

•ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ 2

•ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਟਕ ਤਕ-1

•ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਟਕ ਤਕ-2

•ਚੰਡਾਲ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ -1

•ਚੰਡਾਲ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ -2

•ਚੰਡਾਲ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ -3

•ਚੰਡਾਲ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ -4

•ਚੰਡਾਲ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ -5

•ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ -1

•ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ -2

•ਮੀਰ ਦਾਦ ਖ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ

•ਲੁਕਵੇਂ ਪਰਚੇ – 1

•ਲੁਕਵੇਂ ਪਰਚੇ – 2

•ਲੁਕਵੇਂ ਪਰਚੇ – 3

•ਸਾਈਕਲੋ ਮਸ਼ੀਨ – 1

•ਸਾਈਕਲੋ ਮਸ਼ੀਨ – 2

•ਸਾਈਕਲੋ ਮਸ਼ੀਨ – 3

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 1

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 2

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 3

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 4

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 5

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 6

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 7

•ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. – 8 

•ਫ਼ਕੀਰ ਇਪੀ – 1

•ਫ਼ਕੀਰ ਇਪੀ – 2

•ਫ਼ਕੀਰ ਇਪੀ – 3

•ਮੌਤ ਦੀ ਗਲਿਓਂ ਪਾਰ -1

•ਮੌਤ ਦੀ ਗਲਿਓਂ ਪਾਰ -2

•ਮੌਤ ਦੀ ਗਲਿਓਂ ਪਾਰ -3

•ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ

•ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਇਕ – ਡਾ. ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ

•ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਇਕ – ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ 

•ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

•ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਚਾਲਮਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ

•ਹੋਲ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ

•ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੱਤਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s