ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਨਾਮ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ

(ਸਫੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

•ਕੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ?

•ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ”ਸੰਕਟ” ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ”ਬੂਮ”

ਵਸੋਂ : ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ

•ਮੁੰਬਈ – ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਖਾਲ਼ੀ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਰਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s