ਧਰਮ ਮੇਂ ਲਿਪਟੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏਗੀ •ਗਹੁਰ ਰਜ਼ਾ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

‘ਧਰਮ ਮੇਂ ਲਿਪਟੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏਗੀ  
ਮਸਲੀ ਕਲੀਆਂ, ਝੁਲਸਾ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਜ਼ਰਦ ਖਿਜ਼ਾਂ ਦਿਖਲਾਏਗੀ

ਯੁਰੋਪ ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਸੇ ਅਬ ਬੀ ਸਹਿਮਾਂ-ਸਹਿਮਾਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ
ਖਤਰਾ ਹੈ ਵਹਿ ਵਹਿਸ਼ਤ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਆਗ ਲਗਾਏਗੀ

ਜਰਮਨ ਗੈਸਕਦੋਂ  ਅਬਤਕ ਖੂਨ ਕੀ ਬਦਬੂ ਆਤੀ ਹੈ
ਅੰਧੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਮਕੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਲੇ ਜਾਏਗੀ

ਅੰਧੇ ਕੁਏਂ ਮੇਂ ਝੂਠ ਕੀ ਨਾਵ ਤੇਜ਼ ਚਲੀ ਥੀ ਮਾਨ ਲੀਆ
ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਮਸੇ ਸਚ ਬੁਲਵਾਏਗੀ

ਨਫਰਤ ਮੇਂ ਜੋ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੈਂ, ਨਫਰਤ ਮੇਂ ਜੋ ਖੇਲੇਂ ਹੈਂ
ਨਫਰਤ ਦੇਖੋ ਆਗੇ-ਆਗੇ ਉਨਸੇ ਕਿਆ ਕਰਵਾਏਗੀ

ਫਨਕਾਰੋਂ ਸੇ ਪੂਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੌਟਾਏ ਹੈ ਸੰਮਾਨ
ਪੂਛੋ, ਕਿਤਨੇ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਹੈਂ, ਸ਼ਰਮ ਉਨਹੇ ਕਬ ਆਏਗੀ

ਯਹ ਮਤ ਖਾਓ, ਵਹ ਮਤ ਪਹਿਨੋਂ, ਇਸ਼ਕ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਮਤ
ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹ ਕੀ ਛਾਪ ਤੁਮਹਾਰੇ ਉਪਰ ਭੀ ਲਗ ਜਾਏਗੀ

ਯਹ ਮਤ ਭੂਲੋ ਅਗਲੀ ਨਸਲੇਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈਂ
ਆਗ ਕੁਰੇਦੋਗੇ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾਮਨ ਤਕ ਤੋ ਆਏਗੀ’

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 55, 1 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements