ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟੀਨ : ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ •ਨਵਗੀਤ

1

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਟੱਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਘੁੰਮਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੋਤ-ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਭਤੀਜੇ-ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ।* ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਧੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ..

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 2, ਸਾਲ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s