‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ – ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? •ਰਣਬੀਰ

3

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਵੋਟ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 52, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s