ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਾ •ਨਵਗੀਤ

2

24 ਨਵੰਬਰ, 1859 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ “ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ” (The Origin of Species) ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਛਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1250 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫਰੈੱਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਕੋਲ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਏਂਗਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਡਾਰਵਿਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਗਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ – ਅੰਕ 48, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s