ਉੱਪਰਲੇ, ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ •ਏਦੁਆਰਦੋ ਗਾਲਿਆਨ

1

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਜੇਲਖਾਨੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੁਲ਼ਦੇ-ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਰੋਜ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੈਲਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰੇ ਬੰਗਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲੋਜ ਸਰਕਿਟ ਕੈਮਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਪਏ-ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟ ਪਾਓਲੋ [1] ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਕੋ [2] ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 45, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s